Slimme Opslagsystemen

In één middag leert u alles over actuele en toekomstige marktontwikkelingen en kansen van slimme opslagsystemen.

De verwachtingen zijn hooggespannen over opslagsystemen. Innovaties buitelen over elkaar heen in de media over een toenemend aantal laad- en ontlaadcycli, de opslagcapaciteit, prijsdalingen, toepassingsgebieden en de gebruikte grondstoffen. Heeft Li-Ion de strijd gewonnen of gaat een andere techniek aan de haal met de omzet en als aanjager van de verduurzaming van Nederland?

Hoewel opslagsystemen in Nederland nog primair worden gebruikt voor serverruimten, ziekenhuizen en enkele koplopers die autarkisch willen wonen, vinden op internationale schaal ‘disrupting’ ontwikkelingen plaats; prijzen kelderen, grote productiefaciliteiten worden gebouwd en Duitsland subsidieert opslagsystemen op grote schaal.

Smart storage solutions starts here.

Studie energieopslag door Hanzehogeschool

Studie energieopslag door Hanzehogeschool In de transitie naar een duurzaam energiesysteem is er in toenemende mate behoefte aan flexibiliteit. Dit komt met name door de toename van intermitterende duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Energieopslag kan daarin voorzien. Nu de vraag naar energieopslag groeit, is er behoefte aan een eenduidig overzicht welke (technische) mogelijkheden er […]

Wereldprimeur Utrecht: laadpaal maakt opslag zonne-energie mogelijk

Lokale zonnepanelen gekoppeld aan slimme oplaadpalen voor elektrische auto’s. Een consortium nam dinsdag 9 juni in Utrecht een wereldprimeur in gebruik. De slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omliggende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen zoals scholen. De publieke palen kunnen de accu van alle types elektrische auto’s laden én […]