522-x-105-smartstorage

Smart Storage Congres: ‘Thuisopslag heeft weinig zin’

Op het congres Smart Storage Solutions spreekt Jillis Raadschelders van DNV GL en voorzitter van Energy Storage NL over de trends in batterij-opslag en de marktkansen van verschillende technieken.

Het tijdelijke opslaan van elektriciteit in accu’s voor gebruik op een ander tijdstip is inmiddels voor diegene die dat echt wil bereikbaar. Systemen van Fronius, Sonnenbatterie of de powerwall van Tesla zijn beschikbaar tegen bedragen die te overzien zijn. Maar voor de gemiddelde huiseigenaar is het nog een dure hobby. ‘In de huidige marktinrichting hier in Nederland heeft opslag nauwelijks zin,’ zegt Jillis Raadschelders.

Salderen
In combinatie met Pv-installaties ligt opslag van elektriciteit voor de hand. Zelf opgewekte energie is later voor eigen gebruik beschikbaar en zo kan een woning of bedrijfspand voor grote delen van het jaar zelfvoorzienend zijn. ‘Voor de eindgebruiker is het tot aal niet interessant om aan opslag te doen, vanwege het salderen,’ zegt Raadschelders. Hij doelt op huishoudens en kleinzakelijke aansluitingen, die terug geleverde stroom aan het net kunnen verrekenen met afgenomen stroom. Dit voordeel is zo groot dat de investering in het systeem voor opslag moeilijk terug te verdienen is.

Elektrificatie
Maar de huidige salderingsregels gaan veranderen. ‘Op dat moment verandert de businesscase; het is echter de vraag hoe de regels gaan veranderen en hoe je opslag toepast.’ Want niet alleen het salderen zal veranderen. De complete elektriciteitsvoorziening zal veranderen, waarbij opslag mogelijk een belangrijke rol krijgt.

‘Het huidige netwerk is uitgelegd uitgaande van gelijktijdigheid,’ zegt Raadschelders. Het aanbod is in balans en de capaciteit is voldoende voor de verwachte vraag. ‘Maar door elektrificeren verandert het gebruiksprofiel van de eindgebruiker.’ De elektrische auto en de warmtepomp vragen om enkele kilowatts vermogen gedurende een veel langere periode dan de waterkoker of de elektrische kookplaat. ‘En dat heeft impact op het netwerk. Als je dan batterijcapaciteit op de juiste manier inzet levert dat flexibiliteit en daarmee extra capaciteit.’

Nieuwe verdienmodellen
De inzet van batterij-opslag kan afgezet tegen netverzwaring gunstig zijn. ‘Opslagsystemen kunnen veel meer,’ zegt Raadschelders, ‘en er zijn multiple revenue streams denkbaar.‘ Voor de eindgebruiker biedt opslag zekerheid bij stroomuitval. Maar voor de netbeheerder is het extra capaciteit, met minder netverlies en op lokaal niveau een hogere netkwaliteit. Ook maakt het de lokale inzet van lokaal opgewekt vermogen mogelijk. ‘De vraag is dan wie eigenaar is, wie de controle heeft, wie bevoegd is die systemen aan te sturen. Je moet dan de waarde expliciet maken en ook nog eens kunnen afrekenen. Op meerdere plaatsen zit waarde in de keten. De vraag is hoe je in dat spel gaat zitten; ga je alleen hardware leveren of ga je ook ontzorgen en biedt je het in de vorm van een ESCo.’

Dimensionering
Opslag van elektriciteit kennen we al jaren van de rekenmachine, mobiele telefoon en boormachine, de UPS op de zaak en tegenwoordig de elektrische auto. Al deze accu’s zijn gebaseerd op lithium ion techniek. Ook de snel inzetbare regelcapaciteit van het Amerikaanse AES dat in Vlissingen met 20 MW kan bijspringen, is op lithium ion gebaseerd.

Dimensionering van het opslagsysteem is mede bepalend voor de keuze van techniek. ‘Lithium ion is een bewezen techniek met veel energie tegen een laag volume en gewicht,’ zegt Raadschelders. Door grootschalige productie daalt de kostprijs. ‘Maar wil je systemen die gedurende langere tijd vermogen kunnen leveren, dan zijn andere technieken nodig.’

‘Vermogen en energie zijn voor opslag twee heel verschillende ontwerpcriteria.’ Op niveau van een woonwijk kan een bepaald vermogen voor een langere periode benodigd zijn. ‘Bij systemen die 4, 6 of 8 uur vermogen kunnen leveren, komen de redox flow systemen in beeld.’ Bij de reduction oxidation flow batterij is de energie opgeslagen in vloeistof, in tanks. Een grotere capaciteit betekent eenvoudig een grotere tank en bij grote opslagsystemen heeft dat effect op de kostprijs. ‘Deze eigenschap maakt redox geschikt bij opschalen.’

Gecombineerde voordelen
Opslag zal een functie vervullen bij flexibilisering van het elektriciteitsnet en opvangen van lokale duurzame productie. Maar ook op gebruikersniveau zal opslag doordringen. ‘De overweging is niet alleen economisch,’ zegt Raadschelders. ‘Als je de verschillende waarden van een systeem voor opslag combineert kan dat een goede reden zijn. Waarom wil je opslag.’ Bij stroomuitval kan een bedrijf doordraaien. Zonnepanelen gecombineerd met opslag betekent iets voor de netaansluiting. Ook maakt opslag een ander gebruiksprofiel mogelijk, waardoor de inkoop van elektriciteit goedkoper kan uitvallen. Bovendien maakt opslag eigen gebruik mogelijk zodat teruglevering tegen een laag tarief vermeden kan worden. ‘Waarom wil je het,’ stelt Raadschelders. ‘Aan opslag kleven meerdere voordelen.’

Bron: Siebe Schootstra