Registreren kan nog!

Op woensdag 21 september is het zover. Dan kunt u in één dag alles leren over actuele en toekomstige
marktontwikkelingen en kansen van slimme opslagsystemen. Tevens maakt u kennis met de wereld marktleiders
van energieopslag op hun Standpresentaties en tijdens hun Presentaties. Maak kennis en ga in gesprek met:

#Tesla #SMA #Leclanché #Fronius #Solarwatt #DNVGL #VUBrussel #EnergyStorageNL
#TNO #Alliander #Solarclarity #Projectzero #SPS

Tot morgen 12:00 uur kunt u nog registeren.
Wilt u het congres bijwonen? Klik dan hier.

Smart Storage Solutions: 5 business modellen

Opslagsystemen voor elektriciteit zijn aan een opmars bezig. Maar welke toepassing levert een haalbaar businessmodel? EnergieBusiness bekijkt vijf toepassingen.

Opslag van elektriciteit voor gebruik op een later tijdstip lijkt ‘common sense’. Heb je meer zon en wind dan op dat moment nodig, dan moet je met dat overschot ergens naar toe. Maar waar, dat is de vraag. Die keuze bepaalt de inrichting van je businessmodel.

Een duurzame energiebron als waterkracht laat zich eenvoudig voorspellen. Sterker nog, het stuwmeer achter de waterkrachtcentrale is te zien als flexibel inzetbare regelcapaciteit. Wind en zon laten zich moeilijker voorspellen en zijn al helemaal niet regelbaar. In het flexibel, regelbaar kunnen inzetten van elektriciteit zit de crux. Om leveringszekerheid te garanderen van stroom van een bepaalde kwaliteit is balans op het net een absolute voorwaarde. De vraag naar elektriciteit, al dan niet gestuurd, bepaalt het benodigde aanbod.

Congestie
De hoeveelheid hernieuwbare energie die in Nederland op jaarbasis aangewend wordt is nog maar een fractie van het totaal. Maar in landen als Duitsland of Denemarken is de hoeveelheid duurzaam opgewekte zonne- en windenergie al gelijk of zelfs meer dan het nationaal elektriciteitsverbruik van dat moment. Op regionaal niveau geldt dat nog sterker. Het Deense eiland Samsø is geheel zelfvoorzienend. In Engeland zijn regio’s waar door subsidie zoveel zonneparken zijn neergezet, dat het lokale elektriciteitsnet overbelast kan raken.

Dat gebeurde deze zomer ook eventjes rond Groningen, waar Enexis moeite had de piek in decentraal gewonnen zonne-energie op te vangen. Een incident, volgens deze netbeheerder, maar de op termijn onvermijdelijke congestie zal de roep om netverzwaring doen toenemen. En of we een kostbare uitbreiding van de fysieke capaciteit van het elektriciteitsnet willen? Liever niet en dan is tussentijdse opslag een mogelijk antwoord.

Batterij opslag
Het opslaan van elektriciteit voor later gebruik bestaat al bijna twee eeuwen. De herlaadbare accu in de auto, de boormachine en de kruimeldief maken een flexibel gebruik mogelijk. De uitvergroting van de accu wordt toegepast als UPS, de backup accu voor ICT systemen. Nog groter en je hebt het over snel inzetbare regelcapaciteit voor het elektriciteitsnet, zoals de 20 megawatt accubank van AES. Bij deze laatste toepassing gaat het om snel kunnen inzetten van véél stroom, voor een kortere duur. Opslagsystemen die gedurende langere tijd opgeslagen elektriciteit kunnen afgeven zijn een volgende stap.

Offf-grid toepassing
In Nederland is het elektriciteitsnet fijnmazig en van hoge kwaliteit. Bij off-grid toepassingen denken we aan het vakantiehuisje of de boot. Maar elders in de wereld is de off-grid elektriciteitsvoorziening heel gewoon en voor de meeste fabrikanten van thuisopslag systemen de grootste afzetmarkt. Hiermee hebben we ook het eerste businessmodel te pakken: geheel zelfvoorzienend zijn zonder enige verbinding aan het elektriciteitsnet. Dat kan met zonnepanelen en een windmolen, in praktijk vaak aangevuld met een dieselgenerator. Met een accubank kan de stroom gespreid gebruikt worden.

De thuisbatterij
De particulier of MKB-ondernemer met zonnepanelen op het dak kan ook over (betaalbare) opslagsystemen beschikken met voldoende vermogen om het een aantal uren uit te kunnen zingen. Hoe de businesscase er dan uitziet, hangt af van marktontwikkelingen. Op dit moment kent stroom een vast tarief, maar dat zal zeker veranderen. Daarnaast kan de bezitter van zonnepanelen opgewekte stroom terugleveren aan het net (ook een vorm van ‘opslag’) zonder kosten, zelfs tegen een forse vergoeding, namelijk het salderen. Ook dit verandert voor de kleinzakelijke verbruiker.

Uitgaande van een afgeslankte salderingsregeling en flexibilisering van tarieven, waarbij eerder de vraag de prijs bepaalt, dan het aanbod – zoals nu – zal toch een aantrekkelijk verdienmodel kunnen ontstaan. Maar: tot die tijd is het een dure hobby.

Grootzakelijke opslag
De bedrijfsmatige investering in een groot zonnedak kan mogelijk gemaakt worden met de SDE+ exploitatievergoeding. Maar aangezien voor grootzakelijke klanten terugleveren aan het net financieel weinig soelaas biedt, kan tussentijdse opslag kansen bieden. Zeker bij flexibilisering van tarieven. Met een eigen opslag kan de opgewekte stroom volledig voor eigen gebruik aangewend worden. Dit drukt de inkoop en maakt zelfs inkoop mogelijk op momenten dat de tarieven laag zijn.

Onbalansmarkt
Nog een stapje verder gaat het inrichten van opslagcapaciteit met het oogmerk om deze niet persé zelf te gebruiken, maar juist aan het net te leveren als de prijs daarvoor gunstig is. Dit wordt al veel gedaan door bijvoorbeeld tuinders die over een WKK (warmte-krachtkoppeling) beschikken en prijzen per minuut volgen. Maar datzelfde principe kan ook toegepast worden op de elektriciteitsmarkt en dan de onbalans- of spotmarkt met zelf opgewekte zonne- en/of windenergie.

Regelcapaciteit
Als op momenten een tekort dreigt, is stroom opeens veel waard. Vandaar dat snel inzetbare regelcapaciteit met een megawatt omvang op die momenten goede handel is. Voor de nabije toekomst is te verwachten dat niet alleen de grote opslagsystemen, maar juist ook die op wijkniveau en ook de batterij in huis, onderdeel worden van een groot geheel van regelbare capaciteit. Dan zit de business naar verwachting vooral in het kunnen regelen van capaciteit aan de hand van data en demand side management en dus het gebruik van opslag en niet zozeer in het bezit daarvan. Succes met uw keuze.

Bron: EnergieBusiness

Nano_1200

UCI Student Accidently Creates A Rechargeable Battery That Lasts 400 Years

There’s an old saying that luck happens when preparation meets opportunity. There’s no better example of that than a recent discovery at the University of California, Irvine by doctoral student Mya Le Thai. After playing around in the lab she made a discovery that could lead to a rechargeable battery that lasts up to 400 years. That means longer-lasting laptops and smartphones and fewer lithium ion batteries piling up in landfills.

A team of researchers at UCI had been experimenting with nanowires for potential use in batteries, but found that over time the thin, fragile wires would break down and crack after too many charging cycles. A charge cycle is when a battery goes from completely full to completely empty and back to full again. But one day, on a whim, Thai coated a set of gold nanowires in manganese dioxide and a Plexiglas-like electrolyte gel. “She started to cycle these gel capacitors, and that’s when we got the surprise,” said Reginald Penner, chair of the university’s chemistry department. “She said, ‘this thing has been cycling 10,000 cycles and it’s still going.’ She came back a few days later and said ‘it’s been cycling for 30,000 cycles.’ That kept going on for a month.”

Thai’s discovery is mind blowing because the average laptop battery lasts 300 to 500 charge cycles. The nanobattery developed at UCI made it though 200,000 cycles in three months. That would extend the life of the average laptop battery by about 400 years. The rest of the device would have probably gone kaput decades before the battery, but the implications for a battery that that lasts hundreds of years are pretty startling. “The big picture is that there may be a very simple way to stabilize nanowires of the type that we studied,” Penner said. “If this turns out to be generally true, it would be a great advance for the community.” Not bad for just fooling around in the laboratory.

Source: Tod Perry

522-x-105-smartstorage

Smart Storage Congres: ‘Thuisopslag heeft weinig zin’

Op het congres Smart Storage Solutions spreekt Jillis Raadschelders van DNV GL en voorzitter van Energy Storage NL over de trends in batterij-opslag en de marktkansen van verschillende technieken.

Het tijdelijke opslaan van elektriciteit in accu’s voor gebruik op een ander tijdstip is inmiddels voor diegene die dat echt wil bereikbaar. Systemen van Fronius, Sonnenbatterie of de powerwall van Tesla zijn beschikbaar tegen bedragen die te overzien zijn. Maar voor de gemiddelde huiseigenaar is het nog een dure hobby. ‘In de huidige marktinrichting hier in Nederland heeft opslag nauwelijks zin,’ zegt Jillis Raadschelders.

Salderen
In combinatie met Pv-installaties ligt opslag van elektriciteit voor de hand. Zelf opgewekte energie is later voor eigen gebruik beschikbaar en zo kan een woning of bedrijfspand voor grote delen van het jaar zelfvoorzienend zijn. ‘Voor de eindgebruiker is het tot aal niet interessant om aan opslag te doen, vanwege het salderen,’ zegt Raadschelders. Hij doelt op huishoudens en kleinzakelijke aansluitingen, die terug geleverde stroom aan het net kunnen verrekenen met afgenomen stroom. Dit voordeel is zo groot dat de investering in het systeem voor opslag moeilijk terug te verdienen is.

Elektrificatie
Maar de huidige salderingsregels gaan veranderen. ‘Op dat moment verandert de businesscase; het is echter de vraag hoe de regels gaan veranderen en hoe je opslag toepast.’ Want niet alleen het salderen zal veranderen. De complete elektriciteitsvoorziening zal veranderen, waarbij opslag mogelijk een belangrijke rol krijgt.

‘Het huidige netwerk is uitgelegd uitgaande van gelijktijdigheid,’ zegt Raadschelders. Het aanbod is in balans en de capaciteit is voldoende voor de verwachte vraag. ‘Maar door elektrificeren verandert het gebruiksprofiel van de eindgebruiker.’ De elektrische auto en de warmtepomp vragen om enkele kilowatts vermogen gedurende een veel langere periode dan de waterkoker of de elektrische kookplaat. ‘En dat heeft impact op het netwerk. Als je dan batterijcapaciteit op de juiste manier inzet levert dat flexibiliteit en daarmee extra capaciteit.’

Nieuwe verdienmodellen
De inzet van batterij-opslag kan afgezet tegen netverzwaring gunstig zijn. ‘Opslagsystemen kunnen veel meer,’ zegt Raadschelders, ‘en er zijn multiple revenue streams denkbaar.‘ Voor de eindgebruiker biedt opslag zekerheid bij stroomuitval. Maar voor de netbeheerder is het extra capaciteit, met minder netverlies en op lokaal niveau een hogere netkwaliteit. Ook maakt het de lokale inzet van lokaal opgewekt vermogen mogelijk. ‘De vraag is dan wie eigenaar is, wie de controle heeft, wie bevoegd is die systemen aan te sturen. Je moet dan de waarde expliciet maken en ook nog eens kunnen afrekenen. Op meerdere plaatsen zit waarde in de keten. De vraag is hoe je in dat spel gaat zitten; ga je alleen hardware leveren of ga je ook ontzorgen en biedt je het in de vorm van een ESCo.’

Dimensionering
Opslag van elektriciteit kennen we al jaren van de rekenmachine, mobiele telefoon en boormachine, de UPS op de zaak en tegenwoordig de elektrische auto. Al deze accu’s zijn gebaseerd op lithium ion techniek. Ook de snel inzetbare regelcapaciteit van het Amerikaanse AES dat in Vlissingen met 20 MW kan bijspringen, is op lithium ion gebaseerd.

Dimensionering van het opslagsysteem is mede bepalend voor de keuze van techniek. ‘Lithium ion is een bewezen techniek met veel energie tegen een laag volume en gewicht,’ zegt Raadschelders. Door grootschalige productie daalt de kostprijs. ‘Maar wil je systemen die gedurende langere tijd vermogen kunnen leveren, dan zijn andere technieken nodig.’

‘Vermogen en energie zijn voor opslag twee heel verschillende ontwerpcriteria.’ Op niveau van een woonwijk kan een bepaald vermogen voor een langere periode benodigd zijn. ‘Bij systemen die 4, 6 of 8 uur vermogen kunnen leveren, komen de redox flow systemen in beeld.’ Bij de reduction oxidation flow batterij is de energie opgeslagen in vloeistof, in tanks. Een grotere capaciteit betekent eenvoudig een grotere tank en bij grote opslagsystemen heeft dat effect op de kostprijs. ‘Deze eigenschap maakt redox geschikt bij opschalen.’

Gecombineerde voordelen
Opslag zal een functie vervullen bij flexibilisering van het elektriciteitsnet en opvangen van lokale duurzame productie. Maar ook op gebruikersniveau zal opslag doordringen. ‘De overweging is niet alleen economisch,’ zegt Raadschelders. ‘Als je de verschillende waarden van een systeem voor opslag combineert kan dat een goede reden zijn. Waarom wil je opslag.’ Bij stroomuitval kan een bedrijf doordraaien. Zonnepanelen gecombineerd met opslag betekent iets voor de netaansluiting. Ook maakt opslag een ander gebruiksprofiel mogelijk, waardoor de inkoop van elektriciteit goedkoper kan uitvallen. Bovendien maakt opslag eigen gebruik mogelijk zodat teruglevering tegen een laag tarief vermeden kan worden. ‘Waarom wil je het,’ stelt Raadschelders. ‘Aan opslag kleven meerdere voordelen.’

Bron: Siebe Schootstra

[Bron: Wattisduurzaam 1-9-2016] Energieopslag is essentieel in de duurzame transitie. Qua investeringen in batterijopslag is 2016 echt een doorbraakjaar maar de wetenschap en toonaangevende marktonderzoekers zien nog veel meer groeipotentieel. Een overzicht.

Na jaren zoeken is de heilige graal voor de energietransitie er opeens. Steeds grote versies van de accu’s in onze laptops en telefoons maken huishoudens duurzaam zelfvoorzienend, verlagen de impact en kosten van bedrijven en verhogen de stabiliteit op het elektriciteitsnet.

In aanloop naar het congres Smart Storage Solutions belichtten we eerder 8 miljoenendeals die aangeven hoe groot de markt voor accuopslag nu al is. In dit overzicht onderzoeken we aan de hand van toonaangevende kennisinstituten en bekende adviesbureau’s wat ons te wachten staat in de markt voor stationaire elektriciteitsopslag.

1.Global Data: Meer dan 14 gigawatt aan accu’s in 2020
2.Bloomberg: hergebruik autoaccu’s halveert opslagkosten

Lees de overige 7 claims op WattisDuurzaam.nl

[Bron: Wattisduurzaam 28-8-2016] Energieopslag is essentieel in de duurzame transitie. Dat horen we al jaren maar transactions speak louder than words. Qua transacties in batterijopslag is 2016 echt een doorbraakjaar. De grote deals uit de laatste maanden in een overzicht.

Na jaren zoeken is de heilige graal voor de energietransitie er opeens. En dat zonder briljante ingeving vanuit de wetenschap. Grote versies van de accu’s in onze laptops en telefoons maken van wispelturige wind- en zon een betrouwbare en betaalbare energiebron.

Dankzij jarenlange druk op capaciteit en prijs door gadgetproducenten is de lithiumaccu een betaalbare alleskunner. Ook in de opkomende markt voor thuisaccu’s en grootschalige energieopslag pakt de lithiumaccu daarmee nu de hoofdrol. Of dat zo blijft, hangt in hoge mate af van hoe explosief de markt voor elektrisch rijden groeit. Het geringe gewicht en volume, dat de lithiumaccu’s zo geschikt maakt voor mobiel gebruik, is voor stationaire opslagsystemen uiteindelijk van beperkt belang. Als de grondstofprijzen voor lithium stijgen, krijgen concurrerende opslagconcepten alsnog hun kans.

Tegen die tijd heeft de energiesector sowieso waardevolle ervaring op gedaan, met de lithiumaccu’s en met opslag in het algemeen. In aanloop naar het congres Smart Storage Solutions, 21 september 2016 in Den Bosch, een selectie van de meest opvallende accuprojecten uit de laatste maanden.

1. 200 megawatt accu’s voor £ 200 mln aan besparingen
2.Amsterdam Arena verruilt noodaggregaten voor accu’s
3.800 megawattuur in gigabatterij bij Chinees windpark
4.Twee Duitse thuisaccufabrikanten door grens van 10.000
5.$ 300 mln voor ‘accuopslag achter de meter’ bij bedrijven

Lees de inhoud van de projecten en de overige projecten op WattisDuurzaam.nl

[Energie Business 5-5-2016] Op het congres Smart Storage Solutions 21 september a.s. zal Jos Blom, innovation & strategy consultant van Alliander, een lezing geven over big (energy) data en de toekomstvisie van Alliander als netbeheerder. Wat is de rol van tijdelijke opslag van elektriciteit in ons toekomstige elektriciteitsnet? ‘Steeds meer businessmodellen worden data-gedreven,’ zegt Jos Blom van netbeheerder Alliander.

Tijdelijke opslag van elektriciteit in accu’s vormt volgens Jos Blom één van de belangrijke waardegebieden voor de noodzakelijk geachte flexibilisering van het elektriciteitsnet. De toename van variabele energiebronnen als zon en wind, naast goed te reguleren conventionele elektriciteitsproductie, maar ook bronnen als geothermie, industriële warmte of het aloude gasnet, vereist flexibiliteit en een verbeterde afstemming van aanbod en vraag.

Storage helpt bij flexibilisering
De makkelijkste manier om netkwaliteit te garanderen bij toenemende fluctuaties in aanbod is het verzwaren van het elektriciteitsnet. Maar de afschrijvingskosten over veertig jaar zijn enorm. ‘Creëren van tijdelijke opslag is beter dan meer kabel in de grond’, zegt Blom. ‘Door storage is de capaciteit van de infrastructuur te vergroten.’

Demand response
Het afstemmen van de vraag naar elektriciteit op het aanbod – of andersom – is de eerste opdracht bij netbeheer. Balans op het net is absoluut essentieel. Opslag is daarvoor niet de enige oplossing. ‘Een mogelijkheid is een véél groter elektriciteitsnet, met veel meer fijnmaziger verbindingen.’ Hoe groter het systeem, des te makkelijker is de afstemming, is de gedachte. ‘Hoe groter het aantal variabelen, hoe stabieler een systeem wordt,’ zegt Blom. Als het elektriciteitsnet voldoende tijdzones zou omspannen is tussentijdse opslag niet eens nodig.

Een andere mogelijkheid voor het in balans houden van het net is aanbodsturing. ‘Je kunt de productie van elektriciteit aanpassen.’ Gasgestookte centrales lenen zich daar goed voor, maar ook is het natuurlijk mogelijk de teruglevering aan het net door een pv-installatie tijdelijk te onderbreken.

‘Maar de grootste ontwikkeling is te verwachten van demand response’, legt Blom uit, waarbij de vraag de energieproductie volgt, en niet andersom. Daarvoor is data nodig, big data, real-time. ‘Om iedere seconde het net in evenwicht te houden heeft netbeheer een planmatig karakter.’ Inzicht in data maakt een betere planning mogelijk. Algoritmen kunnen inzicht geven in toekomstig benodigde productie.

Sociale innovatie
Door de beschikbare data worden patronen in verbruik zichtbaar en wordt het mogelijk daarop te anticiperen. Maar voorspellen van zon en wind lukt ook steeds beter. ‘De kwaliteit van weersvoorspelling wordt steeds beter,’ zegt Blom. Als iedereen zijn privé-data van zijn zonnedak zou delen, wordt het mogelijk de productie van zonne-energie te voorspellen. ‘Met een zonvoorspeller zie je de zon aankomen, ook heel fijnmazig.’

Het verder verfijnen van data vergroot de mogelijkheden. ‘Bij Alliander valt dit onder de noemer sociale innovatie. We hebben gemeenschappelijke, gebiedsgerichte oplossingen nodig.’ In een gebied kan een combinatie voorkomen van industriële warmte, geothermie, wind, zon en ook nog een beetje gas. ‘Met opslag kun je lokale opwekking faciliteren, je kunt zelfvoorzienende eilandjes creëren. Het samenvoegen van eilanden kan dan tot een nieuw business model leiden.’

Big data, big business
300-x-250-smartstorageDe partij die beschikt over data voor demand response en die de beste voorspeller is van benodigde productie gaat in de toekomst goede zaken doen. ‘Het op basis van data sturen van vraag en productie is een grote kans in de energiemarkt,’ stelt Blom. Zoals TenneT dit nu landelijk doet, kan de netbeheerder in toekomstige lokale energiemarkten een sleutelrol vervullen. ‘De netbeheerder kan markten faciliteren, ook met opslag.’

Smart Storage Solutions Convention 2016
Op 21 september wordt voor de tweede keer Smart Storage Solutions georganiseerd, over de actuele en de toekomstige marktontwikkelingen en kansen van slimme opslagsystemen.

Jos Blom heeft door zijn ICT-achtergrond de kracht van informatie leren kennen en is vanuit die discipline de afgelopen vijf jaren betrokken geweest bij diverse programma’s van Alliander voor energieopslag, smart grids en vraag- en aanbodafstemming. Alliander is als netbeheerder actief met proeftuinen en kent een gevarieerd programma van experimenten om kennis en ervaring op te doen, nodig voor een toekomstig bedrijfszeker en betaalbaar elektriciteitsnet.

Bron: Energie Business, Siebe Schootstra, 5 september 2016

logoSmartStorage 2016

WIE WORDEN DE SPELERS?
Netbeheerders, energiebedrijven of zonne-energiebedrijven?
De zonne-energiesector verwacht dat zij dé motor zal zijn bij de realisatie van energieopslag. In de praktijk lijkt dat ook te kloppen. Niet alleen zijn het de zonne-energiebedrijven en groothandels die hierin investeren in partnerships aangaan, maar ook zijn het primair zonne-energiebedrijven die opslagsystemen installeren in combinatie met pv-systemen.
Maar wie wordt eigenaar van de infrastructuur en van de data?
Mogen pilots en infrastructuur uitgerold worden door netbeheerders, energiebedrijven, zonne-energiebedrijven of nieuwe spelers? Wat denkt u?

Boek nu uw ticket. En mis het congres over energieopslag niet!

– 8 sprekers
– 6 productpresentaties
– 3 netwerkmomenten
En dit alles op 1 dag!